Sprawdź naszą ofertę tłumaczeniową

(w naszej ofercie tłumaczenia pisemne zwykłe, specjalistyczne i uwierzytelnione)


Wykonujemy tłumaczenia z następujących dziedzin:

DZIEDZINY TŁUMACZEŃ: PRZYKŁADY TŁUMACZONYCH TEKSTÓW
ekonomiczne / finansowe faktury | analizy i raporty | arkusze rozliczeniowe | dokumenty podatkowe | wnioski bankowe | gwarancje bankowe | sprawozdania finansowe
gry komputerowe opisy gier | aplikacje
handlowe korespondencja | umowy handlowe | reklamacje | warunki handlowe
marketing reklamy | strony www | broszury | oferty | materiały szkoleniowe
medyczne epikryza | zaświadczenia | sprzęt medyczny | kosmetologia | farmacja | karta informacyjna leczenia szpitalnego | sprawozdania z badań | wyniki badań
naukowe teksty akademickie | streszczenia prac dyplomowych
prawnicze / prawne umowy | porozumienia | kontrakty | pełnomocnictwa | opinie prawne | statuty
techniczne budowlane | dokumentacje techniczne | instrukcje obsługi | instrukcje montażu | opisy produktów | karty charakterystyki | deklaracje zgodności | opisy techniczne | podręczniki techniczne | protokoły badań | protokoły kontroli
turystyka przewodniki | oferty biur turystycznych | broszury informacyjne
unijne zastosowanie norm europejskich | prawo europejskie
samochodowe tłumaczenie dokumentów samochodowych z różnych języków


Jeśli mają Państwo zapytania odnośnie innych dziedzin tłumaczeń – prosimy o KONTAKT.