Dlaczego warto wybrać nasze biuro tłumaczeń?


Tłumaczenie tekstów w różnych językach to bardzo specyficzny dział usług. Wymaga on od konsumenta darzenia tłumacza zaufaniem w kwestii poprawności oraz spójności tłumaczenia. W naszym biurze tłumaczeniowym zdajemy sobie z tego sprawę oraz cenimy zaufanie jakim jesteśmy obdarzani.

Tłumaczenia z języka angielskiego na polski oraz tłumaczenia z języka polskiego na angielski należą do naszej specjalizacji, na której marka budowana była od podstaw. Z biegiem czasu nasza rodzina urosła o tłumaczy innych języków, specjalizujących się w szerokiej gamie tłumaczeń, m.in. są to tłumaczenia z francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego czy na przykład chińskiego.

Oferujemy naszym klientom tłumaczenia naukowe i tłumaczenia specjalistyczne. Są one zadaniami dla tłumaczy o wysokich kompetencjach, gdyż tłumaczenie artykułu naukowego czy naukowo-technicznego wymaga znajomości danej dziedziny, a także nienagannej poprawności językowej.

Nasze biuro rozumie oraz wspiera naukowców i przedsiębiorców z całego świata. Jesteśmy kadrą tłumaczy z pasją, którzy rozumieją, iż budowanie marki, a także wspinanie się po szczeblach kariery wymaga otwarcia się na świat, na ludzi, kontrahentów z innych krajów, co wymaga komunikacji. Jesteśmy dumni, iż w profesjonalny i rzetelny sposób jesteśmy w stanie umożliwić to naszym kontrahentom.

Analogicznie myśleć można o tłumaczeniach prawnych. Wymagają one nie tylko bezbłędnej znajomości języka, ale także terminologii prawniczej oraz wiedzy na temat systemów prawnych krajów, w których języku wykonuje się tłumaczenie prawne. Pozornie proste w tłumaczeniu teksty prawne zawierają wiele pułapek językowych, wynikających z różnic systemów prawnych danych krajów. Nie można powierzyć zadania przetłumaczenia tekstów prawnych  tłumaczowi opierającej się jedynie na tak zwanej intuicji językowej. Musi to być osoba dobrze przygotowana do wykonania tłumaczenia tekstu prawnego, a także posiadająca doświadczenie i obeznanie w dziedzinie nauk prawnych.

Oferujemy państwu szereg tłumaczeń prawnych w zakresie prawa cywilnego, tłumaczenie w zakresie prawa rodzinnego, prawa handlowego, prawa unijnego, prawa celnego, prawa karnego czy też prawa pracy.

Jeśli chce ograniczyć się do minimum lub całkowicie wyeliminować najmniejsze nawet pomyłki w tłumaczeniach tekstów specjalistycznych, powierzyć trzeba je zaufanemu biurowi tłumaczeniowemu, które oferuje pośrednictwo z doświadczonym i profesjonalnym tłumaczem.

Nasza bogata oferta wyposażona jest również w tłumaczenia przysięgłe, zwane także tłumaczeniami uwierzytelnionymi. Są to przekłady sporządzone przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i zaprzysiężoną, osobę uczciwą, wiarygodną, dbającą o ścisłość merytoryczną i językową. Jest ona powołana na swoje stanowisko przez odpowiedni organ państwowy, a mianowicie Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenia przysięgłe mogą być wykonywane w dwojaki sposób. Pierwszy dotyczy wszystkich rodzajów dokumentów w formie pisemnej, które wymagają uwierzytelnienia, czyli np. dokumentów urzędowych. Tłumaczenia przysięgłe mogą jednak być wykonywane także ustnie przez doświadczonego tłumacza przysięgłego tam, gdzie jest to konieczne, np. w sądach, na policji, w prokuraturze, czyli we wszelakiego rodzaju placówkach państwowych. Tłumaczenie uwierzytelnione daje Państwu całkowitą gwarancję jakości i wierzytelności.

Czym jednak wyróżniamy się na wysoko konkurencyjnym rynku tłumaczy?
Przy wysokiej jakości jaką oferujemy szczycić możemy się niskimi cenami, jakich prawdopodobnie nie znajdą Państwo nigdzie indziej. Wynika to z faktu, iż tłumaczenia to dla nas coś więcej, niż praca. To przyjemność, którą chcemy dzielić się z naszymi klientami. Nasze biuro językowe oferuje klientom ofertę kompleksową- świetną jakość oraz niskie ceny.